Next Dimensions:

Nieuwe Tijds Bewustzijn

in persoonlijke keuzes voor werk, levensritme en leiderschap

Next Dimensions geeft leidinggevenden, managers, directeuren en executives meer inzicht en mogelijkheden hoe zij Nieuwe Tijd Leiderschap zelf kunnen toepassen. Een nieuwe dimensie vraagt om een nieuwe leiderschapsstijl. De toekomst vraagt om een leiderschapsstijl met bezieling in organisaties.

Next Dimensions: leiderschap voor de toekomst.


Kwaliteit van Leiderschap: 

  1. op een authentieke en natuurlijke manier mensen inspireren, motiveren, en begrijpen;
  2. en op een constructieve en respectvolle manier, vanuit een verbinding met anderen, de organisatiedoelen bereiken;
  3. waarbij de organisatiedoelen en de manier waarop deze bereikt worden altijd bijdragen aan het welzijn van de medewerkers als geheel,  "het collectief" en "de maatschappij". 

Nieuwe Tijd Leiderschap 

Nieuwe Tijd Leiderschap is een leiderschapsstijl die gebaseerd is op de ELPH Filosofie..

ELPH staat daarbij voor Easy Life Program for Harmony. Een methode voor bewustzijns-ontwikkeling om jezelf beter te begrijpen en zo tot vrede en harmonie in jezelf te komen. De ELPH Filosofie en de methode voor Nieuwe Tijd Leiderschap gaat uit van een holostisch mens beeld, waarbij de samenhang tussen lichaam-geest-ziel-psyche van een mens en de levenslessen die we hier op de aarde als uitdagingen in ons leven tegen komen centraal staan. Het is een vredesleer met als doel de liefde in jezelf te vinden en te bewaren, en mededogen te ontwikkelen voor de mensen om ons heen.

Vanuit deze stevige basis, is de doorvertaling naar Nieuwe Tijd Leiderschap concreet en praktisch. Aan de hand van dagelijkse praktijksituaties die je als leidinggevende of executive kent en tegenkomt, gaan we op zoek naar jouw diepere identiteit (de karaktereigenschappen van jouw lichaam, geest, ziel en psyche), en de kansen die deze praktijksituatie (uitdaging!) jouw biedt om je levenslessen te begrijpen, en ook gelijk toe te passen. Zo geef je leiding aan jezelf, en op een verantwoorde en maatschappelijke wijze ook aan jouw bedrijf en medewerkers.